POLÍTICA PÚBLICA ZONA DE ALTO NIVEL DE POBREZA – 10 DE AGOSTO DE 2017